Tag Archives: Hoge Raad

Hoge Raad verwerpt beroep op Melo Tadeu in het belastingrecht maar verklaart cassatieberoep belanghebbende gegrond vanwege onjuiste winsttoerekening op basis van Nederlands/Belgisch belastingverdrag

Op 14 april 2014 heeft de Hoge Raad voor dezelfde belanghebbende een drietal arresten gewezen. In navolging van A-G Niessen heeft de Hoge Raad het beroep op Melo Tadeu (Melo Tadeu versus Portugal, EHRM 23 oktober 2015, 27785/10 ) verworpen. … Continue reading

Deel dit artikel op social media!
Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Medeplegen of medeplichtigheid in de fiscale adviespraktijk; een wereld van verschil?

Niet alleen de (hoofd)verdachte maar ook anderen die bijdragen aan een straf- of beboetbaar feit kunnen bestraft of beboet worden. We spreken dan van ”deelnemingsvormen”. Ook adviseurs, accountants en bijvoorbeeld boekhouders van belastingplichtigen kunnen door zo’n deelnemingsvorm betrokken worden in … Continue reading

Deel dit artikel op social media!
Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Rechtbank Amsterdam verklaart OM niet-ontvankelijk in de vervolging wegens overschrijding redelijke termijn

De Hoge Raad heeft in een arrest van 17 juni 2008 geoordeeld dat overschrijding van de redelijke termijn in strafzaken niet langer niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie tot gevolg kan hebben, ook niet in uitzonderlijke gevallen. In het artikel ‘Is … Continue reading

Deel dit artikel op social media!
Posted in Actualiteiten, Opinie | Tagged , , | Leave a comment

Cassatieberoep verschoningsrecht door het oog van de naald!

Het gewijzigde wetsvoorstel verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit stelt niet langer voor om cassatieberoep uit te sluiten voor de toetsing van de toepasselijkheid van het verschoningsrecht bij de inbeslagname bij een verschoningsgerechtigde. En dat is maar goed ook, zo volgt … Continue reading

Deel dit artikel op social media!
Posted in Artikel | Tagged , , , , | Leave a comment

Zwartspaarders opgelet: aan de fiscus afgegeven informatie mag niet ongeclausuleerd gebruikt worden voor fiscale beboeting of strafrechtelijke vervolging

Op 7 mei jl. verscheen er in het FD een opinieartikel van Rien van Dieren en R-J Boswijk over zwartspaarders die voor de rechter moesten verschijnen. De Belastingdienst kondigde 8 april jl. aan dat ongeveer 150 tot 200 zwartspaarders bij … Continue reading

Deel dit artikel op social media!
Posted in Actualiteiten, Opinie | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment