Tag Archives: accountant

Medeplegen of medeplichtigheid in de fiscale adviespraktijk; een wereld van verschil?

Niet alleen de (hoofd)verdachte maar ook anderen die bijdragen aan een straf- of beboetbaar feit kunnen bestraft of beboet worden. We spreken dan van ”deelnemingsvormen”. Ook adviseurs, accountants en bijvoorbeeld boekhouders van belastingplichtigen kunnen door zo’n deelnemingsvorm betrokken worden in … Continue reading

Deel dit artikel op social media!
Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Artikel Boswijk in Accountancynieuws meest belangwekkende artikel van 2013

Het artikel van Robbert-Jan Boswijk in Accountancynieuws (‘Geheimhoudingsplicht brengt accountant in benarde positie’), wordt door redactielid¬†Groeneveld gezien als het meest belangwekkende artikel van 2013. Robbert-Jan bespreekt in dit artikel de implicaties van de geheimhoudingsplicht van de accountant die verplicht is … Continue reading

Deel dit artikel op social media!
Posted in Actualiteiten, Artikel, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

“Fundamentele verbeteringen noodzakelijk”

Zo luidt de titel van de eerste paragraaf van het tweede hoofdstuk van het AFM-rapport naar aanleiding een onderzoek naar de kwaliteit van de accountantscontrole bij negen OOB-vergunninghouders (OOB: organisaties van openbaar belang). De titel van de publicatie op de … Continue reading

Deel dit artikel op social media!
Posted in Actualiteiten | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Wwft wijzigingen 2013 en de positie van de forensische accountant

Op 1 januari jongstleden is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) op een aantal punten ingrijpend gewijzigd. De juridische fijn slijperij moet ertoe leiden dat de tekortkomingen van de Wwft, zoals geconstateerd door de intergouvernementele … Continue reading

Deel dit artikel op social media!
Posted in Actualiteiten, Informatieve artikelen | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Accountant, advocaat of beide?

Aardig artikel van een Amerikaanse advocaat over wie in te schakelen bij een intern onderzoek. Ook in de Nederlandse praktijk is het belangrijk dat alvorens een onderneming besluit wie in te schakelen goed wordt nagedacht over aspecten van geheimhouding. Advocaten … Continue reading

Deel dit artikel op social media!
Posted in Opinie | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment