Wiebes doet verschoningsrecht wankelen

Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil het verschoningsrecht voor advocaten en notarissen in fiscale zaken inperken. Dat kondigde de staatssecretaris afgelopen maand aan in een brief aan de Tweede Kamer. Naast advocaten beschikken notarissen, geestelijken, artsen en apothekers over een wettelijk fiscaal verschoningsrecht. Deze functionarissen hebben uit hoofde van de Algemene wet inzake rijksbelasting (AWR) het recht te weigeren om te voldoen aan de verplichtingen ten behoeve van de belastingheffing van degenen die zij bijstaan, voor zover zij daarvan uit hoofde van hun werkzaamheid als zodanig kennis hebben genomen. Nu maakt zo een zogeheten geheimhouder nog te vaak Lees het volledige artikel [...]
Posted in Actualiteiten, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Verkoopt u goederen en ontvangt u wel eens grote contante bedragen van uw klanten? De Wwft is eerder op u van toepassing dan u denkt!

Verkoopt u keukens, renpaarden of elektronica? Handelt u in machines of meubels, of legt u tuinen aan? Ongeacht het product dat u verkoopt kunt u te maken krijgen met de verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit betekent dat u in bepaalde gevallen cliëntenonderzoek moet doen en ongebruikelijke transacties moet melden als u vermoedt dat de transactie verband houdt met witwassen of financieren van terrorisme. Doet u dit niet dan kan u zelf strafrechtelijk worden vervolgd. En daar wringt het: bij deze specifieke meldgroep ‘overige handelaren’ bestaat veel onduidelijkheid over – en onbekendheid met – de verplichtingen Lees het volledige artikel [...]
Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Zwartspaarders weer in het vizier van de fiscus vanwege uitspraak Zwitsers Bundesgericht

Op 12 september 2016 deed het Zwitserse Bundesgericht (de Zwitserse hogere rechter) een uitspraak die voor Nederlandse – nog niet ingekeerde - zwartspaarders grote gevolgen kan hebben. Onderwerp van deze uitspraak was een verzoek dat de Nederlandse fiscus had gedaan aan de Zwitserse belastingdienst  om informatie te verstrekken over alle personen, in Nederland woonachtig,  (1) die in 2013 en 2014 een bankrekening bij UBS hadden en (2) die niet hadden voldaan aan het verzoek dat UBS in 2014 aan haar rekeninghouders had gedaan om te bewijzen dat met betrekking tot zijn of haar UBS bankrekening(en) aan de vereiste fiscale verplichtingen was voldaan. Aanleiding voor dit verzoek Lees het volledige artikel [...]
Posted in Actualiteiten | Tagged , , , , , | Leave a comment

Van Bavel Advocaten groeit als kool

Opnieuw uitbreiding bij Van Bavel Advocaten: enige tijd geleden is fiscaal advocaat Iris de Roos ons team komen versterken. Met de komst van Iris bouwen wij onze financieel-economische nichepraktijk verder uit. Iris heeft ruim 25 jaar ervaring als fiscaal advocaat / belastingadviseur, onder andere bij PwC, Stibbe en Spigt Litigators. De laatste jaren had zij haar eigen kantoor. De samenwerking is nu al een succes: in de korte tijd dat Iris aan ons kantoor verbonden is hebben we mooie resultaten bereikt in onze gezamenlijke zaken. Nogmaals, welkom Iris! Meer informatie over Iris is te vinden op onze website Lees het volledige artikel [...]
Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Belastingdienst juicht om Panama papers

Sinds begin april van dit jaar worden in de media met grote regelmaat berichten gepubliceerd over de zogenaamde Panama Papers. De Panama Papers zijn rond de 11,5 miljoen gelekte vertrouwelijke documenten afkomstig van de Panamese juridische en zakelijke dienstverlener Mossack Fonseca. Deze informatie is op dit moment in handen van een grensoverschrijdend journalistiek samenwerkingsverband (ICIJ). Uit deze Panama Papers zou naar voren komen dat de “Rijken der Aarde” met behulp van brievenbusfirma’s in exotische landen hun financiële situatie aan het zicht van de autoriteiten onttrekken. Niet alleen zouden deze offshore entiteiten gebruikt zijn voor belastingfraude Lees het volledige artikel [...]
Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment