Over de invoering van de fiscale strafbeschikking

Op 7 juli jl. is mijn artikel ‘De geruisloze invoering van de fiscale strafbeschikking’ gepubliceerd in het Weekblad Fiscaal Recht (WFR 2011, nr. 6913, p. 900-901). In het artikel ga ik in op de gevolgen van de introductie van de fiscale strafbeschikking voor de fiscale strafrechtpraktijk.

Toen ik bezig was met het schrijven van het stuk was het nog niet helemaal zeker of de geplande invoeringsdatum van 1 juli 2011 gehaald zou worden. Inmiddels is het alweer half juli en kan ik berichten dat de fiscale strafbeschikking inderdaad is ingevoerd op 1 juli jl. De ATV-richtlijnen (Stc. 5 juli 2011, nr. 11782) en de Aanwijzing OM-afdoening (2011A011) zijn ook al aangepast.

Wie meer wil weten over de fiscale strafbeschikking verwijs ik naar het bovengenoemde nummer van het Weekblad Fiscaal Recht. Tot slot een woord van dank aan mr. Diederik van Omme voor zijn op- en aanmerkingen tijdens het schrijven van het artikel.

Deel dit artikel op social media!
This entry was posted in Actualiteiten and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *