Author Archives: Van Bavel Advocaten

Rechtbank Amsterdam verklaart OM niet-ontvankelijk in de vervolging wegens overschrijding redelijke termijn

De Hoge Raad heeft in een arrest van 17 juni 2008 geoordeeld dat overschrijding van de redelijke termijn in strafzaken niet langer niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie tot gevolg kan hebben, ook niet in uitzonderlijke gevallen. In het artikel ‘Is … Continue reading

Deel dit artikel op social media!
Posted in Actualiteiten, Opinie | Tagged , , | Leave a comment

Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit – donkere tijden met weinig lichtpuntjes

  Enige tijd geleden kwam in het nieuws dat Bulgaren massief misbruik zouden maken van toeslagen. Staatssecretaris Weekers kwam in politieke problemen en moest krachtdadig optreden beloven. Dat zien we nu terug in het wetsvoorstel “ Aanpak fraude toeslagen en … Continue reading

Deel dit artikel op social media!
Posted in Authors, Opinie | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Need To Know – Inkeren, hoe doe je dat?

De afgelopen jaren zijn tal van mensen ‘’ingekeerd’’ al dan niet onder druk van het publiciteitsoffensief van de belastingdienst. Tegelijkertijd zijn veel ‘’zwartspaarders’’ betrapt welke vervolgens navorderingen, boetes en rente hebben moeten betalen. In de media is veel aandacht besteed … Continue reading

Deel dit artikel op social media!
Posted in Artikel, Informatieve artikelen | Tagged , , , , , | Leave a comment

Cassatieberoep verschoningsrecht door het oog van de naald!

Het gewijzigde wetsvoorstel verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit stelt niet langer voor om cassatieberoep uit te sluiten voor de toetsing van de toepasselijkheid van het verschoningsrecht bij de inbeslagname bij een verschoningsgerechtigde. En dat is maar goed ook, zo volgt … Continue reading

Deel dit artikel op social media!
Posted in Artikel | Tagged , , , , | Leave a comment

Ook gefailleerde komt beroep op nemo tenetur-beginsel toe

Het arrest van de Hoge Raad d.d. 12 juli 2013 waarin de Hoge Raad oordeelde dat door belastingplichtigen op grond van artikel 47 AWR afgegeven wilsafhankelijke informatie niet voor punitieve doeleinden – zoals fiscale beboeting of strafvervolging – gebruikt mag … Continue reading

Deel dit artikel op social media!
Posted in Actualiteiten, Artikel | Tagged , , , | Leave a comment